Publications

Cover in

Teen Cruize Magazine

Model Margo Kuzmanova
Location Chicago, IL

July/August 2022

My beautiful brides in

WEDDING Magazine

Model Yuliya Kalbyka
Dresses Alesia Chaika
Location Chicago, IL

August 2022

Elysium Magazine

Soul

Model Yulia Kadyrova/Priakhine
Installation Daniel Popper
Location MortonArboretum, Chicago, IL

August 2022

EDITH Magazine

Friends

Model Varvara Chernyshova
Location Holland, MI

August 2022

VIGOUR Magazine

Savage

Model Svetlana Kipor
Location Little Talbot Island, Jacksonville, FL

September 2022

Elysium Magazine

Caryatid

Model Daria Chamanskaya
Location Castilio de San Marcos, St. Augustine, FL

September 2022

VIGOUR Magazine

Sunset

Model Varvara Chernyshova
Location Alpine Groves Park, Jacksonville, FL

September 2022

GIMARO Magazine

RED

Model Svetlana Kipor
Location Little Talbot Island, Jacksonville, FL

November 2022

VIGOUR Magazine

Little Talbot Island

Model Varvara Chernyshova
Location Little Talbot Island, Jacksonville, FL

October 2022

VIGOUR Magazine

The Theatre

Model Mariya Medvedeva
Location Jacksonville, FL

November 2022

MARIKA Magazine

Human And Nature

Model Varvara Chernyshova
Location Alpine Groves Park, Jacksonville, FL

Oktober 2022